به فروشگاه خاتون لند خوش آمدید

ایمیل :

برنامه بازاریابی

فروشگاه اینترنتی خاتون لند برنامه بازاریابی این امکان رایگان را برای کاربران قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ فروشگاه اینترنتی خاتون لند یا محصولات آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید محصولات توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

بازاریاب جدید

By creating an account you will be able to shop faster, be up to date on an order's status, and keep track of the orders you have previously made.

ادامه

ورود بازاریاب

من بازاریاب هستم.